Home
Verhuur
Aanmelding
Huurovereenkomst
Huurbetaling
Huuropzegging
Aanbod
Contact

Huuropzegging                                 

De huurovereenkomst dient altijd en uitsluitend schriftelijk te worden opgezegd waarbij een opzegtermijn geldt van minimaal één volle maand, tenzij in de overeenkomst anders overeengekomen is.

De opzegtermijn gaat altijd in per de eerste dag van de daarop volgende maand.

Het inleveren van de sleutels dient te geschieden voor de eerste dag van de maand waarop de opzegging betrekking heeft.  Zolang ze niet worden ingeleverd blijft de verplichting tot huurbetaling bestaan.

Voor de inlevering van de sleutels en laatste inspectie dient een afspraak te worden gemaakt met mevrouw M.E. Vliegenthart, bereikbaar onder nummer (M) 06-53551625.